24-26 października 2019, Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

IX Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


PROGRAM NAUKOWY - POBIERZ PDF


PROGRAM RAMOWY

 


Czwartek/Thursday, 24.10.2019 r.
9.00 - 18.00
KURSY

19.00 Uroczystość otwarcia
Wykład inauguracyjny – 9 min
Nobel dla medycyny 2019 - nowe nadzieje dla okulistyki?
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 


Piątek/Friday, 25.10.2019 r.

9.00 – 10.00

Debata oksfordzka/Oxford Debate

Czy należy operować oczy bez poczucia światła?

Marszałek: prof. dr hab. Marcin Stopa, Poznań
Loża mędrców: 
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło,
prof. dr hab. Marek Rękas

PROPOZYCJA
Zespół Katedry i Kliniki Okulistyki prof. dr hab. Marty Misiuk-Hojło z Wrocławia

dr n. med. Hanna Zając-Pytrus, dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek,
dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska

kontra

OPOZYCJA
Zespół Katedry i Kliniki Okulistyki prof. dr hab. Ewy Mrukwy-Kominek z Katowic
NIE:
dr hab. n. med. Rafał Leszczyński, dr n. med. Łukasz Drzyzga,
dr n. med.
Piotr Gościniewicz


10.00 – 10.10
Nagroda publiczności
I Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego
 w Gdyni (OFFF 2019)

Ciało obce wewnątrzgałkowe – postrzał bezpośredni
Andrzej Gębka1, Jerzy Mackiewicz2
1Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
2Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

10.10- 10.30  Przerwa kawowa


Sesja I / 1st Session

10.30 – 11.05
Czy leczenie nużeńca może zapobiegać nawrotom gradówek?
Moderator: dr hab. n. med. Erita Filipek, Katowice
TAK: dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska, Lublin
NIE: dr n. med. Małgorzata Gajdzis, Wrocław

11.05 – 11.40
Czy przy usuwaniu zaćmy należy korygować astygmatyzm rogówkowy wewnątrzgałkową soczewką toryczną?
Moderator:  prof. dr hab. Marek Rękas, Warszawa 
TAK: dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak, Wrocław
NIE:  dr n. med. Marek Szaliński, Wroclaw

11.40 - 12.15 
Czy wahania dobowe ciśnienia śródgałkowego mają istotne znaczenie w leczeniu jaskry?
Moderator: Joanna Jurowska-Liput, MD, Phd, York, Wielka Brytania  
TAK: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło, Wrocław
NIE: dr n. med. Karolina Czajor, Wrocław

 

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa


Sesja II / 2nd Session

12.30 – 13.05
Czy warto podawać komórki macierzyste  do ciała szklistego w nieuleczalnych chorobach siatkówki?  
Moderator: prof. dr hab. Maciej Krawczyński, Poznań 
TAK: prof. dr hab. Anna Machalińska, Szczecin
NIE: prof. dr hab. Zofia Michalewska,  Łódź

13.05 – 13.40
Czy terapia anty-VEGF powinna być leczeniem z wyboru w początkowej retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej bez obrzęku plamki?
Moderator: prof. dr hab. Zofia Mariak, Białystok
TAK: dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek, Wrocław
NIE: dr hab. n. med. Anna Święch, Lublin

13.40 – 14.15
Czy istnieją obecnie realne możliwości leczenia ciężkich dystrofii siatkówki metodą terapii genowej?

Moderator: prof. dr hab. Dorota Pojda-Wilczek, Katowice 
TAK: prof. dr hab. Maciej Krawczyński, Poznań 
NIE: dr hab. n. med. Sławomir Teper, Katowice

 

14.15 – 15.00
LUNCH


Sesja III / 3rd Session

15.00 – 15.10
GRAN PRIX
 I Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego w Gdyni (OFFF 2019)
Nagroda „GOLDEN EYE”
Witrektomia w blasku zachodzącego słońca – odwarstwienie siatkówki u pacjenta z zespołem Vogta-Koyanagiego-Harady

Radosław Kaczmarek, Małgorzata Gajdzis, Izabela Rubisz
Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

15.10 – 15.45
Czy nadal powinniśmy stosować olej silikonowy w operacjach chirurgii witreoretinalnej?

Moderator: prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz, Lublin
TAK:  dr hab. n. med. Rafał Leszczyński, Katowice
NIE:  prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Łódź

15.45 – 16.20
Czy laseroterapia jest nadal opcją terapeutyczną w leczeniu schorzeń siatkówki (vs. iniekcje)?
Is laser therapy still a treatment choice for retinal diseases (VS injections)?
Moderator: dr n.med. Leopold Glasner, Gdańsk 
TAK: prof. Victor Chong, Londyn (Wielka Brytania)
NIE: dr n. med. Maciej Gawęcki, Gdańsk

16.20 – 16.55
Czy obraz anatomiczny siatkówki pozwala lepiej ocenić skuteczność długoterminowej  terapii AMD niż ostrość wzroku (BCVA)?
Moderator: dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska, Lublin
TAK: dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek, Wrocław
NIE: dr n. med. Jolanta Oficjalska, Wrocław

16.55 – 17.05
Perełki I Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego
w Gdyni (OFFF 2019)

Zmieszane nie wstrząśnięte – Laser Blended Vision/Presbyond w korekcji starczowzroczności
Dominik Uram, Dominik Halkowicz, Ewa Uram, Damian Walaszczyk
Klinika Okulistyczna, Optegra, Wrocław

 

17.05 – 17.15
Przerwa kawowa


 

Sesja IV / 4th Session

17.15 – 17.50
Czy lepszą opcją jest tylko obserwacja niż leczenie pacjentów z nadciśnieniem ocznym?
Moderator: dr n. med. Małgorzata Mulak, Wrocław 
TAK: prof. dr hab. Joanna Wierzbowska, Warszawa
NIE: dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska, Warszawa

 

17.50 – 18.25
Czy do wyposażenia gabinetu okulistycznego bardziej przydatny jest aparat do Angiografii Fluoresceinowej  niż aparat do Angio-OCT?
Moderator:  prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka, Katowice
TAK:  dr n. med. Adam Wylęgała, Katowice
NIE: dr n. med. Maciej Gawęcki, Gdańsk


Sobota/Saturday, 26.10.2019 r.

Sesja V / 5th Session

 

9.30 – 10.05
Czy sztuczna inteligencja już w najbliższym czasie będzie wspomagać rozpoznawanie chorób oczu?

Moderator: dr n. med. Wojciech Hautz, Warszawa
TAK: prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, lek. med. Piotr Brona, Poznań, Olsztyn
NIE: prof. dr hab. Marek Prost, dr n. med. Jaromir Wasyluk, Warszawa

10.05 – 10.40
Czy wycięcie chirurgiczne raka podstawnokomórkowego skóry powiek  jest najlepszą opcją terapeutyczną?
Moderator: prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, Kraków
TAK: dr n. med. Mariusz Kęcik, Warszawa
NIE: dr n. med. Radosław Różycki, Warszawa

 

10.40 – 11.00
Przerwa kawowa


Sesja VI / 6th Session

11.00 – 11.35
Czy test PCR (test reakcji łańcuchowej polimerazy)  jest konieczny u osób podejrzanych o wirusowe przednie zapalenie błony naczyniowej?

Moderator: dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, Kraków 
TAK: dr n. med. Barbara Biziorek, Lublin
NIE: dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka, Wrocław

 

11.35 – 11.45
Perełki I Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego
w Gdyni (OFFF 2019)

Kiedy Harry poznał Lusię (Toksokara story)
Barbara Biziorek, Monika Polak, Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny, Lublin

11.45 - 12.20
Czy należy korygować nadwzroczność u pacjentów z zezem rozbieżnym okresowym?

Moderator: dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska, Poznań
TAK: dr hab. n. med. Piotr Loba, Łódź
NIE: dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, Szczecin 

 

12.20 – 12.35
Przerwa kawowa


 

 

Sesja VII / 7th Session
Najciekawsze kontrowersyjne przypadki okulistyczne

 Controversial clinical cases

 

12.35 – 12.45
Rzadki przypadek zapalenia błony naczyniowej po zastosowaniu pembrolizumabu
A rare case of uveitis after the use of pembrolizumab

dr Remigiusz Chrostek 1,2, dr Wiktoria Pytrus1 , dr Urszula Chrostek 2 , dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka 1
1 Klinka Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

12.45 – 12.55
Przypadek 2

12.55 – 13.05
Przypadek 3

13.05 - ZAKOŃCZENIE

13.10 - LUNCH


FORMUŁA KONTROWERSJI:

Każdy temat będzie omawiany 35 minut

Moderator wprowadzi do tematu w 2-3 minutowym wystąpieniu. Po wprowadzeniu uczestnicy konferencji podczas głosowania (przy użyciu pilotów interaktywnych) dokonają wyboru jednej z opcji. Następnie adwersarze przedstawią w swoich 10 min. wystąpieniach stanowiska dotyczące tematu debaty.       
Po debacie odbędzie się 10 minutowa dyskusja (głosy z sali  oraz z prezydium sesji).
Moderator po 10 minutowej dyskusji drugi raz zarządzi głosowanie, podczas którego  uczestnicy dokonają wyboru, biorąc pod uwagę  przedstawiane stanowiska adwersarzy i głosy dyskusji.
Na ekranie zostaną zestawione wyniki głosowania pierwszego i drugiego – po czym moderator skomentuje te wyniki (ok. 1 min.).

Równolegle do obrad plenarnych w piątek odbywać się będą firmowe sesje satelitarne oraz w sobotę Sesja Pielęgniarska i Sesja Optometryczna

 

 

 

 

 

Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia
Wystawowa 1
51- 618 Wrocław

24-26 października 2019

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
NIP: 898-214-38-62

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl