24-26 października 2019, Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

IX Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


PROGRAM NAUKOWY


 

Równolegle do obrad plenarnych w piątek odbywać się będą firmowe sesje satelitarne oraz w sobotę Sesja pielęgniarska.

 

 


Czwartek/Thursday, 24.10.2019 r.
9.00 - 18.00 KURSY

19.00 Uroczystość otwarcia


Piątek/Friday, 25.10.2019 r.

 

9.00 – 10.00

Debata oksfordzka/Oxford Debate

Czy należy operować oczy bez poczucia światła?

Marszałek: prof. dr hab. Marcin Stopa, Poznań

 

Zespół Katedry i Kliniki Okulistyki prof. dr hab. Marty Misiuk-Hojło z Wrocławia

kontra

Zespół Katedry i Kliniki Okulistyki prof. dr hab. Ewy Mrukwy-Kominek z Katowic

Loża mędrców: 
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło,
prof. dr hab. Marek Rękas

 


Sesja I / 1st Session

10.05 – 10.40
Czy lepszą opcją jest tylko obserwacja niż leczenie pacjentów z nadciśnieniem ocznym?
Moderator: dr n. med. Małgorzata Mulak, Wrocław 
TAK: prof. dr hab. Joanna Wierzbowska, Warszawa
NIE: dr n. med. Anna Zalewska-Żmijewska, Warszawa

10.40 – 11.15
Czy wahania dobowe ciśnienia śródgałkowego mają istotne znaczenie w leczeniu jaskry?
Moderator: Joanna Jurowska-Liput, MD,Phd, York, Wielka Brytania  
TAK: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło, Wrocław
NIE: dr n. med. Karolina Czajor, Wrocław

 

11.15- 11.45

Przerwa kawowa


Sesja II / 2nd Session

11.45 – 12.20
Czy warto podawać komórki macierzyste  do ciała szklistego w nieuleczalnych chorobach siatkówki?

Moderator: prof. dr hab. Maciej Krawczyński, Poznań 
TAK: prof. dr hab. Anna Machalińska, Szczecin
NIE: prof. dr hab. Zofia Michalewska,  Łódź

 

12.20 – 12.55
Czy terapia anty-VEGF powinna być leczeniem z wyboru w początkowej retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej bez obrzęku plamki?
Moderator: prof. dr hab. Zofia Mariak, Białystok
TAK: dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek, Wrocław
NIE: dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz, Lublin

 

12.55 – 13.30
Czy istnieją obecnie realne możliwości leczenia ciężkich dystrofii siatkówki metodą terapii genowej?
Moderator: prof. dr hab. Dorota Pojda-Wilczek, Katowice 
TAK: prof. dr hab. Maciej Krawczyński, Poznań 
NIE: dr hab. n. med. Sławomir Teper, Katowice

 

13.30 – 14.30
LUNCH


Sesja III / 3rd Session

 

14.30 – 15.05
Czy nadal powinniśmy stosować olej silikonowy w operacjach chirurgii witreoretinalnej?
Moderator: prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz, Lublin
TAK:  dr hab. n. med. Rafał Leszczyński, Katowice
NIE:  prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Łódź

15.05 – 15.40
Czy laseroterapia jest nadal opcją terapeutyczna w leczeniu schorzeń siatkówki
(vs. iniekcje)?
Is laser therapy still a treatment choice for retinal diseases (VS injections)?

Moderator: dr n. med. Leopold Glasner, Gdańsk 
TAK: prof. Victor Chong, Londyn (Wielka Brytania)
NIE: dr n. med. Maciej Gawęcki, Gdańsk

15.40 – 16.15
Czy obraz anatomiczny siatkówki pozwala lepiej ocenić skuteczność długoterminowej  terapii AMD niż ostrość wzroku (BCVA)?
Moderator: dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska, Lublin
TAK: dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek, Wrocław
NIE: dr n. med. Jolanta Oficjalska, Wrocław

 

16.15 – 16.45
Przerwa kawowa


Sesja IV / 4th Session

 

16.45 – 17.20
Czy każdy pacjent z astygmatyzmem powinien mieć wszczepioną soczewkę toryczną?
Moderator:  prof. dr hab. Marek Rękas, Warszawa 

17.20 – 17.55
Czy do wyposażenia gabinetu okulistycznego bardziej przydatny jest aparat do Angiografii Fluoresceinowej  niż aparat do Angio-OCT?
Moderator:  prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka, Katowice
TAK: dr n. med. Adam Wylęgała, Katowice
NIE: dr n. med. Maciej Gawęcki, Gdańsk  


 

Sobota/Saturday, 26.10.2019 r.

Sesja V / 5th Session

 

9.30 – 10.05
Czy należy korygować nadwzroczność u pacjentów z zezem rozbieżnym okresowym?
Moderator: dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska, Poznań
TAK: dr hab. n. med. Piotr Loba, Łódź
NIE: dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, Szczecin 

 

10.05 – 10.40
Czy wycięcie chirurgiczne raka podstawnokomórkowego skóry powiek  jest najlepszą opcją terapeutyczną?
Moderator: prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, Kraków
TAK: dr n. med. Mariusz Kęcik, Warszawa
NIE: dr n. med. Radosław Różycki, Warszawa

 

10.40 – 11.00
Przerwa kawowa


Sesja VI / 6th Session

11.00 – 11.35
Czy test PCR (test reakcji łańcuchowej polimerazy)  jest konieczny u osób podejrzanych o wirusowe przednie zapalenie błony naczyniowej?
Moderator: dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, Kraków 
TAK: dr n. med. Barbara Biziorek, Lublin
NIE: dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka, Wrocław

11.35 - 12.10
Czy sztuczna inteligencja już w najbliższym czasie będzie wspomagać rozpoznawanie chorób oczu?
Moderator: dr n. med. Wojciech Hautz, Warszawa
TAK: prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, Poznań, Olsztyn
NIE: prof. dr hab. Marek Prost, dr n. med. Jaromir Wasyluk, Warszawa

12.10 - 12.45
Czy leczenie nużeńca może zapobiegać nawrotom gradówek?
Moderator: dr hab. n. med. Erita Filipek, Katowice
TAK: dr hab. n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska, Lublin

 

 

12.45 – 13.45 LUNCH

 

FORMUŁA KONTROWERSJI:

Każdy temat będzie omawiany 35 minut

Moderator wprowadzi do tematu w 2-3 minutowym wystąpieniu. Po wprowadzeniu uczestnicy konferencji podczas głosowania (przy użyciu pilotów interaktywnych) dokonają wyboru jednej z opcji. Następnie adwersarze przedstawią w swoich 10 min. wystąpieniach stanowiska dotyczące tematu debaty.       

Po debacie odbędzie się 10 minutowa dyskusja (głosy z sali  oraz z prezydium sesji).

Moderator po 10 minutowej dyskusji drugi raz zarządzi głosowanie, podczas którego  uczestnicy dokonają wyboru, biorąc pod uwagę  przedstawiane stanowiska adwersarzy i głosy dyskusji.

Na ekranie zostaną zestawione wyniki głosowania pierwszego i drugiego – po czym moderator skomentuje te wyniki (ok. 1 min.).

 

Równolegle do obrad plenarnych w piątek odbywać się będą firmowe sesje satelitarne oraz w sobotę Sesja pielęgniarska.

 


POBIERZ WERSJĘ DO DRUKU (pdf)


 

Jest to program wstępny, tematy kontrowersji mogą jeszcze ulec zmianie.

 

Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia
Wystawowa 1
51- 618 Wrocław

24-26 października 2019

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
NIP: 898-214-38-62

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl