24-26 października 2019, Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

IX Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach!

KURSY, 24.10.2019 r.
Wrocławskie Centrum Kongresowe

 

9.00 – 10.00, SALA A
Kurs nr 1 -
Jak kwalifikować pacjentów do programu lekowego – leczenie nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej
dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka
Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu
poziom: podstawowy/średniozaawansowany

OPIS KURSU
W kursie omówione będą podstawy diagnostyki nieinfekcyjnych zapaleń błony naczyniowej, mechanizm działania terapeutycznego adalimumabu, wskazania, przeciwwskazania i sposób prowadzenia terapii biologicznej.


10.00 – 11.00, SALA B
Kurs nr 2 - Witrektomia – wskazania i oczekiwane rezultaty
dr n. med. Hanna Zając-Pytrus
Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu
poziom: średniozaawansowany

ZOBACZ OPIS KURSU


11.00 – 12.00, SALA A
Kurs nr 3 - Postępowanie po przeciwjaskrowych zabiegach laserowych i operacyjnych
dr n. med. Małgorzata Mulak
Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu
poziom: średniozaawansowany

OPIS KURSU

Zabiegi laserowe (trabekuloplastyka, cyklodestrukcja) są wykonywane w różnych postaciach i stopniach zaawansowania jaskry otwartego kąta. Standardowym postępowaniem pozostaje trabekulektomia, jednak w ostatnich latach gama zabiegów, a w szczególności procedur małoinwazyjnych, znacznie się rozszerzyła. Sukces terapeutyczny zależy od wielu czynników: odpowiedniej kwalifikacji pacjenta, niepowikłanego przebiegu operacji oraz należytego prowadzenia pozabiegowego. W trakcie kursu zostaną przedstawione najczęstsze procedury laserowe i chirurgiczne oraz opcje postępowania po każdej z nich.


12.00 – 13.00, SALA B
Kurs nr 4 - Nowe możliwości chirurgii jaskry
dr Iwona Helemejko, dr Maciej Helemejko
Klinika Okulistyki USK we Wrocławiu
poziom:  średniozaawansowany

OPIS KURSU

W chirurgii jaskry trwają poszukiwania procedur o wysokim profilu bezpieczeństwa i dużej  skuteczności . W trakcie kursu zostaną przedstawione najnowsze zabiegi wykonywane w Polsce jak i propozycje nowych rozwiązań.


13.00 – 14.00, SALA A
Kurs nr 5 - Chirurgiczne metody korekcji wad wzroku
dr hab. n. med. Michał S. Nowak
Visum Q Korekcja Wad Wzroku i Provisus Klinika Okulistyczna
poziom: średniozaawansowany

OPIS KURSU

Współczesna chirurgia refrakcyjna to nie tylko zabiegi laserowe na rogówce oka, ale także zabiegi na soczewce oka oraz wszczepy soczewek fakijnych u pacjentów z przezierną soczewką własną.
Tematem kursu będzie omówienie metod korekcji chirurgicznej wad wzroku oraz kryteriów kwalifikacji do poszczególnych procedur. W drugiej połowie kursu omówię jak dobrać właściwie metodę korekcji do wieku, budowy oka i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz pokażę przykłady zabiegów customizowanych czyli "szytych na miarę" dla moich pacjentów.
Serdecznie zapraszam na mój kurs.


14.00 – 15.00, SALA B
Kurs nr 6 - Tylnokomorowe soczewki fakijne, kwalifikacja, wszczepianie, wyniki
dr n. med. Jarosław Marek
Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum, Wrocław
poziom: średniozaawansowany

OPIS KURSU

W ramach kursu zostanie przedstawiony proces korekcji wad wzroku za pomocą wszczepienia  tylnokomorowych soczewek fakijnych VISIAN ICL obejmujący wskazania, kalkulację implantów,  technikę operacyjną, opiekę po zabiegu. W zakresie prezentacji  z wykorzystaniem animacji oraz  operacyjnych klipów wideo zostaną przekazane praktyczne wskazówki oparte na zaleceniach producenta oraz na własnych doświadczeniach dotyczące  kwalifikacji, przeciwwskazań, eliminowania problemów śród- i pooperacyjnych. Przedstawione zostaną też opinie i wnioski z międzynarodowych badań i metaanaliz dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa soczewek ICL. Przewidziany jest także czas na pytania, dyskusję i porady.


15.00 – 16.00, SALA A
Kurs nr 7 - Podstawy mikrochirurgia oka
Podstawowy, teoretyczny kurs z mikrochirurgii, techniki szycia, trzymania narzędzi, typy szwów, operacji powiek, oczodołu itp.
dr Nabil El-Hindy
York Teaching Hospital NHS Foundation Trust, Wielka Brytania
poziom: podstawowy, kurs w języku angielskim, bez tłumaczeń


16.00 – 17.00, SALA B
KURS nr 8- System bezpiecznej trabekulektomii- krok po kroku
dr n. med. Joanna Jurowska-Liput
York Teaching Hospital NHS Foundation Trust, Wielka Brytania

OPIS KURSU

Kurs będzie poświęcony analizie krok po kroku, technice zabiegu bezpiecznej trabekulektomii. W czasie kursu, zostaną przedstawione etapy zabiegu oraz trudności, których można się spodziewać z praktyczna porada w jaki sposób je rozwiązać. W szczegółach zostanie omówiona I praktycznie przedstawiona technika preparacji płatka oraz zakładania szwów regulowanych. 


17.00 – 18.00, SALA A
Kurs nr 9 - Krótkowzroczność i co dalej?
dr n. med. Anna Maria Ambroziak
Dyrektor Naukowa i Medyczna Centrum Okulistycznego Świat Oka
Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poziom: średniozaawansowany

OPIS KURSU

Wyniki badań i rokowania specjalistów są̨ nieubłagane wraz z rozwojem technologii oraz zmianą trybu życia na mniej aktywny fizycznie wkroczyliśmy w epidemię krótkowzroczności a przed nami pandemia.  Wada ta ma zwykle charakter progresywny, a tempo jej pogłębiania się̨, ostateczna wartość i mechanizmy rozwoju zależą̨ od wielu czynników, m.in. genetycznych i środowiskowych (szczególna rola światła oraz dopaminy), a także od higieny pracy wzrokowej i metody korekcji.  Walczymy o każdą dioptrię a raczej o każdy milimetr. Krótkowzroczność to nie tylko niemiarowość.

Należy zauważyć́ silną tendencję do zmiany formy leczenia zależnie od wieku i dominujących czynników ryzyka progresji wady oraz stosowanie i zalecanie politerapii. Nowe badania analizujące parametry rogówkowe u osób, które przez wiele lat stosują̨ korekcję soczewkową (ze wskazaniem na ortokorekcję lub atropinę w monoterapii), jednoznacznie wykazały w tej grupie brak wzrostu ryzyka powikłań́, w tym regresji wady, nawet po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.

Każdy wybór metody korekcji i postępowania powinien odbywać́ się̨ na linii pacjent–specjalista. Podstawą jest prawidłowe rozpoznanie poparte dokładnymi pomiarami optometrycznymi układu wzrokowego oraz badaniem okulistycznym. Przed zastosowaniem korekcji należy m.in. wykluczyć́ wszelkie patologie narządu wzroku, pseudokrótkowzroczność i inne stany napięciowe układu wzrokowego, które dają̨ objawy zbliżone do tych występujących w przypadku typowej krótkowzroczności. 

Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia
Wystawowa 1
51- 618 Wrocław

24-26 października 2019

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
NIP: 898-214-38-62

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl